فارسی را پاس بداریم

کتاب راهنمای فارسی 4
نویسنده : سیدجلال حیدری - ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٩
 

فارسی


 
 
تست14
نویسنده : سیدجلال حیدری - ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
تست فارسی
نویسنده : سیدجلال حیدری - ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
تست فارسی 14
نویسنده : سیدجلال حیدری - ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
جمع کلمات ت
نویسنده : سیدجلال حیدری - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
تست فارسی (سال نو مبارک )
نویسنده : سیدجلال حیدری - ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
 

1-عبارت ((یکی را گفتند عالم بی عمل به چه ماند ؟ گفت به زنبود بی عسل )) از چند جمله تشکیل شده است . ؟

 • 1- 5جمله
 • 2- جمله
 • 3- دو جمله
 • 4- 4جمله

2-  کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست . ؟ 1- گریز      2- ناگزیر    3- گریختن

4-گریزان

3- متضاد کدام کلمه صحیح نیست . ؟ 1- ظلمت و روشنایی2- چابک و تنبل 3- عیب و نقص

 • 5- بیت زیرکدام مفهوم را در برگرفته است . ؟

چو عضوی به درد آورد روزگار       دگر عضوها را نماند قرار

 • 1- بی تفاوت بودن نسبت به دیگران 2- عضو بودن همه ی افراد در یک جامعه 3- همدردی با دیگران 4- زود گذر بودن روزگار
 • 6- معنی کدام گزینه نادرست است 1- باختر = شرق 2- نحیف = لاغر 3- مختصر = کم 4- یاس = نومیدی
 • 7- کدام کلمه ها به عنوان قافیه نمی توانند به کار روند .1- یاد - یار 2- گل - دل 3- کام - نام 4- پوچ- کوچ
 • 8- وقتی مطلبی را از کسی نقل می کنیم آن را داخل کدام یک از نشانه های زیر قرار می دهیم
 • 9- گاه در کدام کلمه معنی وقت و زمان می دهد 1- در گاه 2- بارگاه 3- آن گاه 4-فرودگاه
 • 10- کدام کلمه در لغت نامه قبل از سه کلمه ی دیگر می آید 1- یاد بود 2- یاد واره 3- یادمان 4- یاد آوری
 • 11- کدام کلمه زیر اسم نیست 1- حکم 2- دوست 3- آرزو 4- سوزان
 • 12- کدام ترکیب با بقیه تفاوت دارد 1- چشم گریان 2- کلید صندوق 3- دست یاری 4- کتاب فارسی
 • 13- کدام گزینه از نظر ساخت با بقیه فرق دارد 1- نیک مرد 2- پیر مرد 3- زرد کوه 4- سر افزار
 • 14- کدام کلمه به تنهایی یک جمله است . ؟ 1- دیدن 2- دیدم 3- دیدار 4- دیداری

 
 
تست فارسی
نویسنده : سیدجلال حیدری - ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
تست 13
نویسنده : سیدجلال حیدری - ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
← صفحه بعد